cỗ máy in đường hoạt động như thế nào

Chiếc máy RPS6 được coi là 1 "cỗ máy in đường", khi nó "nuốt" gạch và tạo ra những con đường gạch thẳng tắp một cách hoàn hảo. Nói không ngoa khi cỗ máy này đã vẽ ra một con đường với mực là những viên gạch.