phá sập cầu

cây cầu hơn 700m đổ sập trong vài giây, với đám đông chứng kiến