chiếc mũ bảo hiểm thông minh

Thiết bị của Fusar MoHawk có thể gắn vào bất kì mũ bảo hiểm nào để biến chúng thành những chiếc mũ bảo hiểm thông minh.

https://www.facebook.com/giaiphapgiaothongvantai